Dileme in predlog razvrstitve Cannabis Sativa L. v Sloveniji

  • Roman Štukelj
  • Vili Erveš
  • Žiga Bolta

Izvleček

Rastlina konoplja ima izredno bogato zgodovino uporabe v različne namene. Njeno več tisoč letno vsestransko uporabnost omadežuje stigmatizacija in prohibicija, ki se je zaradi različnih interesov pričela v prvi polovici prejšnjega stoletja, vrhunec pa je doživela z izločitvijo iz ameriške farmakopeje in ožigosanjem v mednarodnih dokumentih. Države, ki so na tem področju bolj razvite, so že ugotovile neupravičenost take gonje, sicer vprašlji-ve že same po sebi. V času zatona uporabe rastline je prišlo do nekaterih pomembnih odkritij, npr. prva izolacija aktivne učinko-vine in odkritje edinstvenega signalnega sistema, imenovanega endokanabinoidni sistem. V laboratorijih so bili razviti sintetični kanabinoidi, katerih učinkovitost in varnost pa nista primerljivi z naravno konopljo oziroma njenimi pripravki. Zaradi številnih de-javnikov in okoliščin je čas, da se ponovno pravilno oceni tveganje za zdravje in družbo ter poskrbi za ustrezno, to je posodobljeno regulativo tega področja. Pozitivne učinke sodobne zakonodaje o Cannabis sativa v državah, v katerih so konopljo ne samo ustrezno regulirali v medicinske namene, ampak ponekod tudi za osebno uporabo, kot tudi opozorila na kritične točke, na katere je treba biti pozoren, obravnava več javno objavljenih dokumentov. Tudi Slovenija je na prelomni točki. Medtem ko so bili v prejšnjih letih praviloma nekateri posamezniki in civilne organizacije tisti, ki so opozarjali na nujnost sprememb na tem področju, so se v letu 2016 zgodili bistveni premiki tudi na strokovnem, nato še na političnem polju. Strokovnjaki in znanstveniki so se organizirali v mednarodnem inštitutu za kanabinoide ICANNA in v sklopu delovne skupine Zdravniške zbornice Slovenije. Ali omogočiti uporabo konoplje v medicinske namene z vidika omenjenih strokovnih organizacij ni vprašanje. Tudi medijska poročanja so temu naklonjena. Jasno po-litično voljo pa razberemo iz soglasno sprejetih sklepov Odbora Državnega zbora RS za zdravstvo, s katerimi je bila Ministrstvu za zdravje naložena priprava gradiva za prerazvrstitev konoplje ter pripravo podlag, s katerimi bo v Sloveniji omogočena pridelava in predelava konoplje v medicinske namene. A v javno razpravo pa je poslan neustrezen predlog rešitve. Nevladni Inštitut ICANNA je s strokovno utemeljitvijo predlagal prerazvrstitev konoplje v III. skupino prepovedanih drog, v kateri so srednje in ne najbolj ne-varne droge, ki se lahko uporabljajo v medicini.

References

Adams. Marihuana. Harvey Lectures 37, 168–197 (1941–1942).
Andrej Čebokli, Konoplja ne zdravi vsega, ne deluje pri vseh in ima lahko zelo različne učinke, http://
www.rtvslo.si/zdravje/novice/konoplja-ne-zdravi-vsega-ne-deluje-pri-vseh-in-ima-lahko-zelo-razlicne-
ucinke/407254 (zadnjič obiskano 15. 10. 2017)
Annual Causes of Death in the United States, http://www.drugwarfacts.org/chapter/causes_of_
death#sthash.DYXY4spi.dpbs (zadnjič obiskano: 4.11.2017)
Bachhuber MA, Saloner B, Cunningham CO, Barry CL. Medical Cannabis Laws and Opoid Analgesic
Overdose Mortality in the United States, 1999-2010. The Journal of the American Medical Association
Internal Medicine, October 2014.
Bradford AC, Bradford WD, Medical Marijuana Laws Reduce Prescription Medication Use in Medicare
Part D. Health Affairs (Millwood), 2016: 1230-1236.
Busse F, Omidi L, Timper K, Leichtle A., Windgassen M, Kluge E, Stumvoll M. Lead Poisoning Due
to Adultorated Marijuana, Correspondence. The New England Journal of Medicine, April 2008:
1641–1642.
California Medical Association, Cannabis and the Regulatory Void: Background Paper and Recommendations,
2011.
Cascini F, Aiello C, Di Tanna G. Increasing Delta-9-Tetrohydracannabinol (∆-9-THC) Content in Herbal
Cannabis Over Time: Systematic Review and Meta-Analysis. Current Drug Abuse Reviews,
Benthams Science Publishers, 2012: 32–40.
Castaneto MS, Gorelick DA, Desrosiers NA, Hartman RL, Pirard S, Huestis MA. Synthetic cannabinoids:
epidemiology, pharmacodynamics, and clinical implications. Drug and Alcohol Dependence. 2014
Nov 1;144:12-41. doi: 10.1016/j.drugalcdep.2014.08.005. Epub 2014 Aug 18. Review
Cooper ZD. Adverse Effects of Synthetic Cannabinoids: Management of Acute Toxicity and Withdrawal.
Current Psychiatry Reports., May 2016: 18(5): 52.
Coulter C. Is it time to legalise drugs? Irish Times, July, 2008.
Dobovsek B, Gluhić L. in Kuhar S., Country Report Slovenia. Sentencing of Drug Offenders: Legislators’
Policy and the Practice of the Courts. In T. Apostolu (ed). Sentencing of Drug Offenders:
Legislator’s Policy and the Practice of the Courts in South East Europe . Athens: Sakkoulas Publications
S.A., 2016: 301–336.
Drev A. Konoplja in nove psihoaktivne snovi med mladimi v Sloveniji, Nacionalni inštitut za javno
zdravje (NIJZ), Ljubljana, 2015, str. 1-4.
Državni zbor RS, Odbor za zdravstvo: Sklepi odbora za zdravstvo, št. 520-01/16-4/2, 11. 10. 2016.
Državni zbor RS. https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/. Dostopno 15. 10. 2017.
Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti (EMCDDA), Evropsko poročilo o drogah, Trendi
in razvoj, Luksemburg, 2016.
Fantegrossi WE, Moran JH, Radominska-Pandya A, Prather PL. Distinct pharmacology and metabolism
of K2 synthetic cannabinoids compared to Δ9-THC: Mechanism underlying greater toxicity? Life
Science (97)1. February 27, 2014: 45–54.
Flaker V. Center za študij drog in zasvojenosti, Fakulteta za socialno delo. Pismo Državnemu zboru
RS ob sprejemanju sprememb zakonodaje: 2014.
Ford BM, Tai S, Fantegrossi WE, Prather PL. Synthetic Pot: Not Your Grandfather’s Marijuana. Trends
in Pharmacological Sciences. 2017 Mar;38(3):257-276.
Gerich ME, Isfort RW, Brimhall B, Siegel CA. Medical marijuana for digestive disorders: high time
to prescribe? The American Journal of Gastroenterology. 2015 Feb;110(2):208-14. doi: 10.1038/
ajg.2014.245. Epub 2014 Sep 9. Review.
German Lopez, The 3 deadliest drugs in America are legal, https://www.vox.com/2014/5/19/5727712/
drug-alcohol-deaths (zadnjič obiskano: 6. 11. 2017)
Global Comission on Drug Policy, War on Drugs, Report, 2011.
Grinspoon L. Marijuana as wonder drug, Greenspon L., The Boston Globe, marec 2007.
Grotenhermen F, Leson G, Pless P. Assessment of exposure to human health risk from thc and other
cannabinoids in hemp foods. Leson Environmental Consulting, Berkeley, 2001.
Hallam C, Bewley-Taylor D, Jelsma M, Scheduling in the international drug control system, Series on
Legislative Reform of Drug Policies No. 25, International Drug Policy Consortium, 2014: 1-24.
Herkenham M, Lynn AB, Johnson MR, Melvin LS, de Costa BR, Rice KC. Characterization and localization
of cannabinoid receptors in rat brain: a quantitative in vitro autoradiographic study. Journal
of Neuroscience. 1991 Feb, 11(2):563-83.
Inštitut ICANNA, Konoplja in smrt v Sloveniji, Dnevnik – Objektiv, 26. 8. 2017.
Inštitut za patologijo, Medicinska fakulteta UL, Obdukcijski zapisnik, št. 15-A-00043, 9. 5. 2015.
Inštitut za patologijo, Medicinska fakulteta UL, Patohistološki izvid, št. 15-H-11170, 9. 5. 2015.
Inštitut za sodno medicino, Medicinska fakulteta UL, Obdukcijski zapisnik, št. OBD: 1128/2015, 30.
11. 2015.
International Federation of Red Cross, Statement to the Commisssion on Narcotic Drugs, 55th Session,
2012.
Iversen L.L. Cannabis is a safer drug than aspirin and can be used long-term without serious side
effects.The Science of Marijuana, 2000.
Jones CM, Mack KA, Paulozzi JL. Pharmaceutical overdose deaths, United States. Journal of the American
Medical Association 2013, 309, 657-659.
Joy JE, Watson SJ Jr., Benson JA Jr. Marijuana and Medicine: Assessing the Science Base, Washington
DC: National Academy Press, 1999: 100-101.
Kocmur H. Nisem želela biti zadeta, kljub raku sem želela dobro živeti, časopis Nedelo, 3. 7. 2016.
Kocmur, H. Policija: Konoplja naj bo v celoti v II. skupini drog, časopis DELO, 22. 12. 2016.
Lachenmeier DW, Rehm J. Comparative risk assessment of alcohol, tobacco, cannabis and other illicit
drugs using the margin of exposure approach. Scientific Reports 2015, 5, 8126.
Laprairie RB, Bagher AM, Kelly ME, Denovan-Wright EM: Cannabidiol is a negative allosteric
modulator of the type 1 cannabinoid receptor. British Journal of Pharmacology. 2015
Oct;172(20):4790-4805.
Ledent C, Valverde O, Cosuu G. Unresponsiveness to cannabinoids and reduced addicitive effects of
opiates in CB1 receptor knockout mice. Science 1999, 283, 401-404.
Levitan D. Is Marijuana Really a »Gateway Drug«? FactCheck: A Project of the Annenberg Public Policy
Center, April 2015.
Ligresti A, De Petrocellis L, Di Marzo V. From Phytocannabinoids to Cannabinoid Receptors and Endocannabinoids:
Pleiotropic Physiological and Pathological Roles Through Complex Pharmacology.
Physiological Reviews 2016, 96, 1593-659.
Lu Y, Anderson HD. Cannabinoid signaling in health and disease. Canadian Journal of Physiology
and Pharmacology 2017, 95, 311-327.
Lucas P. Rationale for cannabis-based interventions in the opoid overdose crisis. Harm Reduction
Journal, August 2017.
Mathre A. Survey on Disclosure of Marijuana Use to Health Care Professionals, Journal of Psychoactive
Drugs, 20:1, January–March 1988: 117–120.
Martin BR, Mechoulam R, Razdan RK. Discovery and characterization of endogenous cannabinoids.
Life Science 1999, 65, 573-95.
Matsuyama SS, Fu TK. In vivo cytogenetic effects of cannabinoids. Journal of Clinical Psychopharmacology
1981 May;1(3):135-40.
McLaren J, Swift W, Dillon P, Allsop S. Cananbis potency and contamination: A review of the literature.
Addiction 103, July 2008: 1100–1109.
Mechoulam R, Shvo Y. The structure of cannabidiol. Tetrahedron 19, 2073-2078 (1963)
Mikuriya TH. Marijuana in medicine: past, present and future. California Medicine 1969, 110, 34-40.
Millhorn DE, Eldridge FL. Role of ventrolateral medulla in regulation of respiratory and cardiovascular
systems. Journal of Applied Physiology 1985. 1986 Oct; 61(4): 1249-63.
Mokdad AH, Marks JS, Stroup DF, Gerberding JL. Actual Causes of Death in the United States, 2000.
Journal of the American Medical Association 2004, 291, 1238- 1245.
Nacionalni forenzični laboratorij, Kakovost in čistost prepovedanih drog, nove psihoaktivne substance
zaznane v Sloveniji in ozaveščanje uporabnikov, Poročilo za leto 2014, Ljubljana, 2015: 17–26.
Nathan DL. Doctors for Cannabis Regulation. Nasprotujemo vojni proti konoplji, I.CANNA.BLOG in
revija VIVA, november 2016.
National Center for Natural Products Research, University of Mississippi, Potency Monitoring Project
Quartely Report 104, December 2008–March 2009: 9.
National Institute of Public Health (NIJZ), Report on the drug situation 2016 of the Republic of Slovenia,
Ljubljana 2016, str. 108-109.
Nederlandse associatie voor legale Cannabis en haar Stoffen als Medicatie, The Dutch medicinal
cannabis program. Retrieved March 20, 2016.
Neubauer D. Olajšati trpljenje, Zdravljenje z medicinsko konopljo in sintetičnim kanabidiolom, Sončnik
1, 2016, 15-17.
Nolimal D. Ali strah pred medicinsko konopljo res hromi zdravnike? ISIS, julij 2015: 20–26.
Nolimal D. Kako spremeniti politiko do konoplje, gostujoče pero, časopis Delo, 23. 6. 2014.
Nolimal D. THC brez CBD je kot dirkalnik brez zavor, časopis Delo, 9. 12. 2015.
Panlilio LV, Goldberg SR, Justinova Z.Cannabinoid abuse and addiction: Clinical and preclinical findings.
Clinical Pharmacology & Therapeutics. 2015 Jun;97(6):616-27. doi: 10.1002/cpt.118. Epub
2015 May 2. Review.
Pertwee RG. The diverse CB1 and CB2 receptor pharmacology of three plant cannabinoids: delta9-tetrahydrocannabinol, cannabidiol and delta9-tetrahydrocannabivarin. Br J Pharmacol 2008, 153,
199-215.
Poslovnik državnega zbora (2007). Uradni list Republike Slovenije, 92/07 – UPB1, 105/10, 80/13 in
38/17.
Prvo poročilo in predlog ukrepov na področju uporabe medicinske konoplje in kanabinoidov. Delovna
skupina za področje predpisovanja medicinske konoplje in kanabinoidov pri Zdravniški
zbornici Slovenije. Ljubljana 2016.
Randerson J. Warning issued over cannabis adulterated with glass beads. Tha Guardian, 2007.
Rudd RA, Aleshire N, Zibbell JE, Gladden RM. Increases in Drug and opoid Overdose Deaths – United
States, 2000-2014. Morbidity and Mortality Weekly Report, Centers for Disease Control and Prevention,
January 1, 2016: 1378–1382.
Russo EB. Taming THC: potential cannabis synergy and phytocannabinoid-terpenoid entourage
effects. British Journal of Pharmacology 2011, 163, 1344-1364.
Sativex, Product monograph, GW Pharma Ltd. Wiltshire, U.K.Date of preparation 13.4.2005. p 30.
http://www.ukcia.org/research/SativexMonograph.pdf
Smith A. Kenevir Research. Pomen analitike in preverjanja kakovosti konoplje. I.CANNA.BLOG in
revija VIVA, maj 2017.
Sodba Višjega sodišča v Mariboru, Opr. št. II Kp 39942/2010 z dne 13. 10. 2015.
Stališča in priporočila delovne skupine ZZ S. Delovna skupina za področje predpisovanja medicinske
konoplje in kanabinoidov pri Zdravniški zbornici Slovenije. Ljubljana 2016.
Šavelj S. Stanje na področju prepovedanih drog v Sloveniji 2016, Nacionalni inštitut za javno zdravje,
2016: 46.
Thomas BF, Pollard GT. Preparation and distrubution of cannabis and cannabis-derived dosage formulations
for investigational and therapeutic use in the United States. Frontiers in Pharmachology,
2016: 7: 285.
Thompson GR, Rosenkrantz H, Shcaeppi UH, Braude MC. Comparison of acute oral toxicity of cannabinoids
in rats, dogs and monkeys. Toxicology and Applied Pharmacology 1973, 25, 363-372.
Todd AR. Hashish. Experientia 2, 55–60 (1946).
Touw M. The religious and medicinal uses of Cannabis in China, India and Tiber. J Psychoactive
Drugs 1981, 13, 23-34.
Urdih Lazar T, Stergar E. Uporaba drog v splošni populaciji in v posameznih ciljnih skupinah, Stanje
na področju prepovedanih drog v Sloveniji 2016, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Ljubljana
2016, str. 9-10.
Uredba o razvrstitvi prepovedanih drog (2014). Uradni list Republike Slovenije, 45/14, 22/16 in
14/17.
Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog – predlog za obravnavo,
št. 187-11/2012-98. Javna razprava 2016 (objava na spletnih straneh MZ: 16. 11. 2016 do 16. 12.
2016).
Van Ours, J.C. Is cannabis a stepping-stone for cocaine? J Health Economics 2003, 4, 539-554.
World Health Organisation, Statement on ending discrimination in health care settings, 2017.
World Health Organization, The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders, Clinical
descriptions and diagnostic guidelines, http://www.who.int/classifications/icd/en/bluebook.pdf
(zadnjič obiskano: 5.11.2017)
Zakon o javnih uslužbencih (2007). Uradni list Republike Slovenije, 63/07 – UPB3, 65/08, 69/08 – ZTFI-
A, 69/08 – Zzavar-E, in 40/12 - ZUJF.
Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (ZPPPD) (1999). Uradni list Republike
Slovenije, št. 108/99, 44/00, 2/04 in 47/04.
Zuardi AW. History of cannabis as a medicine: a review. Revista Brasileira de Psiquiatria 2006, 28,
153-157.
Zuardi AW, Shirakawa I, Finkelfarb E, Karniol IG. Action of cannabidiol on the anxiety and other effects
produced by delta 9-THC in normal subjects. Psychopharmacology (Berl) 1982, 76, 245-250.
Objavljeno
2019-06-23