Reševanje krize grškega dolga s tremi programi finančne pomoči

  • Igor Senčar

Izvleček

V tem članku je kriza grškega državnega dolga predstavljena v treh zaporednih primerih, od katerih vsak ustreza razvoju, ki je vo-dil do treh programov finančne pomoči. Vsak od teh primerov je vključen v pripoved o krizi, ki predstavlja značilne karakteristike, dileme in rešitve. Prva pripoved razkriva razvoj zasnove stabiliza-cijskega mehanizma in preučuje izbiro političnih voditeljev za to specifično ureditev, pa tudi njihovo odločitev, da na začetku kri-ze niso prestrukturirali grškega dolga. Druga pripoved obravnava problem vzdržnosti dolga in preučuje izbiro za njegovo prestruk-turiranje. Tretja pripoved je vključena v kontekst vse bolj konfron-tacijskih pogajanj, ki so vodila v tretji grški program leta 2015.

References

Carlo Bastasin, Saving Europe: Anatomy of a Dream, Brookings Institution Press, Washington, D.C.,
2015.
Conclusions of the Heads of State or Government of the Euro Area of 11 March 2011, http://www.
consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/119809.pdf (zadnjič obiskano:
7.5.2018).
Evroskupina, Eurogroup statement, 21.2.2012, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/
docs/pressdata/en/ecofin/128075.pdf (zadnjič obiskano: 7.5.2018).
Evroskupina, Eurogroup statement on Greece. Bruselj, 27.11.2012 http://www.consilium.europa.eu/
media/24042/133857.pdf (zadnjič obiskano: 7.5.2018).
Evroskupina, Eurogroup statement on Greece. Bruselj, 8.12.2014, http://www.consilium.europa.eu/
media/24913/146112.pdf (zadnjič obiskano: 7.5.2018).
Svet Evropske unije, Eurogroup statement on Greece, Statements and Remarks, 71/15, Bruselj,
20.2.2015.
Evroskupina - predsednik, Pismo predsednika evroskupine Jeroena Dijsselbloema predsedniku
vlade Helenske Republike Alexisu Ciprasu, 1.7.2015, ecfin.cef.cpe(2015)3089331, http://www.consilium.
europa.eu/media/24479/letter-to-mr-tsipras-1-july-2015.pdf (zadnjič obiskano: 7.5.2018).
Evropska komisija, Commission assesses Stability Programme of Greece, IP/10/116, Bruselj,
3.2.2010.
Evropska komisija, Statement by the Eurogroup on Greece, MEMO/11/426, Bruslej, 20.6.2011.
Svet Evtopske unije, Evropski svet 23.-24.6.2011 - sklepi, EUCO 23/1/11, ST 23 2011 REV 1, Bruselj,
29.9.2011.
Evropski svet - predsednik, Remarks by President of the European Council Herman Van Rompuy
following the meeting of the Euro Summit, EUCO 116/11, Bruselj, 27.10.2011.
Evrski vrh, Euro Summit Statement, Brussels, 12 July 2015, SN 4070/15, Bruselj, 12.7.2015.
Randall C. Henning, Tangeled Governance: International Regime Complexity, the Troika, and the
Euro Crisis, Oxford University Press, Oxford, New York, 2017.
Izjava voditeljev držav ali vlad Evropske unije, Bruselj, 11.2.2010, http://www.consilium.europa.eu/
media/20480/115288.pdf (zadnjič obiskano: 7.5.2018).
Peter Ludlow, Dealing with Greece: Tusk's ultimatum and its consequences, 7 and 12 July 2015, Eurocomment,
Preliminary Evaluation 2015/6 and 7, Bruselj.
Mednarodni denarni sklad, Greece: Ex Post Evaluation of Exceptional Access under the 2010 Stand-By
Arrangement, IMF Country Report No. 13/156, Washington, D.C., junij 2013.
George Papaconstantinou, Game Over (The Inside Story of the Greek Crisis), CreateSpace Independent
Publishing Platform, 2016.
Peter Spiegel, Inside Europeís Plan Z, Financial Times, 14.5.2014, https://www.ft.com/content/0ac1306ed508-
11e3-9187-00144feabdc0 (zadnjič obiskano: 4.4. 2018).
Pogodba o delovanju Evropske unije (prečiščeno besedilo 2012). UL C 202/1, 7.6.2016.
Pogodba o Evropski uniji (prečiščeno besedilo 2012).UL C 326, 26.10.2012.
Statement by the heads of state and government of the euro area, Bruselj, 25.3.2010, http://www.consilium.
europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/113563.pdf (zadnjič obiskano: 7.5.2018).
Statement on the support to Greece by Euro area Members States. Bruselj, 11.4.2010, http://www.
consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/113686.pdf (zadnjič obiskano:
7.5.2018).
Svet Evropske unije, Council Opinion on the updated Stability Programme of Greece, 2010-2013,
6560/10, Bruselj, 16.2.2010.
Svet Evropske unije, Statement by the heads of state or government of the euro area and EU institutions,
Bruselj, 21.7.2011, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/
ec/123978.pdf (zadnjič obiskano: 7.5.2018).
Svet Evropske unije, Exit doorstep remarks by Jeroen Dijsselbloem following the Eurogroup meeting
of 25 June 2015, Press Release, 527/15, Bruselj, 25.6.2015.
Svet Evropske unije, Ministerial statement on 27 June 2015, Statements and Remarks, 534/15, Bruselj,
27.6.2015.
Kaarlo Tuori, Klaus Tuori, The Eurozone Crisis: A Constitutional Analysis, Cambridge University Press,
New York, 2014.
Uporaba kratic:
BDP - bruto družbeni proizvod
ECB - Evropska centralna banka
ECOFIN - Svet ekonomskih in finančnih ministrov
EMU - ekonomska in monetarna unija
EU - Evropska unija
ES - Evropski svet
MDS - Mednarodni denarni sklad
PDEU - Pogodba o delovanju Evropske unije
Objavljeno
2019-06-23