Memorandum Evropske pravne fakultete

  • Jernej Letnar Černič
  • Aleksandra Andrejević
  • Matjaž Kačič
  • Anja Soderžnik
  • Špela Zagorc

Izvleček

Memorandum so pripravili člani ekipe Evropske pravne fakultete v Novi Gorici : Aleksandra An-drejević, Matjaž Kačič, Anja Soderžnik in Špela Zagorc pod mentorstvom doc. dr. Jerneja Letnarja Černiča. Zanj so na tekmovanju Telders iz mednarodnega javnega prava na Univerzi v Leidnu na Ni-zozemskem prejeli nagrado »The Carnegie Foundation Award for Best Memorial for the Respondent« za najboljši pisni memorandum za toženo stranko.

Author Biography

Jernej Letnar Černič

Memorandum so pripravili člani ekipe Evropske pravne fakultete v Novi Gorici : Aleksandra An-drejević, Matjaž Kačič, Anja Soderžnik in Špela Zagorc pod mentorstvom doc. dr. Jerneja Letnarja Černiča.

References

-
Objavljeno
2019-06-21