Odnos med sistemi varstva človekovih pravic Sveta Evrope, Evropske unije in Združenih narodov

  • Maja Tomaševič

Izvleček

Kljub temu, da imajo Svet evrope, evropska unija in združe-ni narodi dokaj dobre sisteme varstva človekovih pravic, so le-ti med seboj neusklajeni in je njihov odnos precej nejasen. v do-sedanji sodni praksi evropskega sodišča za človekove pravice in Sodišča evropske unije sta se kot posebej problematična poka-zala neobstoj zunanjega mehanizma, ki bi nadzoroval morebitne kršitve človekovih pravic s strani evropske unije, ter neobstoj pri-stojnega organa za presojo kršitev človekovih pravic, storjenih s strani sil in enot, ki delujejo v okviru mednarodnih organizacij.

References

Monografske publikacije
Avbelj, Matej, European common market and human rights, Inštitut dr. Jožeta Pučnika, Ljubljana,
2008.
Baškić-Muftić, Jasna, Sistem ljudskih prava, Magistrat, Sarajevo, 2002.
Bedi, Shiv R.S, The development od Human Rights Law by the Judges of the International Court of
Justice, Oxford, Portland: Hart, 2007.
Blackburn, Robert; Busuttili, James J., Human Rights for the 21st Century, London, Washington,
1997.
Craig, Paul; De Búrca, Gráinne, EU Law: Text, Cases, and Materials, 4th Edition, Oxford University
Press, 2008.
Feus, Kim, The EU Charter of Fundamental Rights: text and commentaries, Federal Trust, London,
2000.
Janis, Mark W.; Kay, Richard S.; Bradley, Anthony W.; European Human Rights Law; text and materials,
Oxford University Press, Oxford, New York, 2008.
Lampe, Rok, Pravo človekovih pravic: sistem človekovih pravic v mednarodnem, evropskem in ustavnem
pravu, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana, 2010.
Pavčnik, Marijan; Polajnar-Pavčnik, Ada; Wedam-Lukić, Dragica, Temeljne pravice, Cankarjeva založba,
Ljubljana, 1997.
Peers, Steve; Ward, Angela, The European Union Charter of Fundamental Rights, Oxford, 2004.
Ribičič, Ciril, Evropsko pravo človekovih pravic: izbrana poglavja, Pravna fakulteta, Ljubljana, 2007.
Sadiković, Ćazim, Evropsko pravo ljudskih prava, Magistrat, Sarajevo, 2001.
Turk, Danilo; Accetto, Matej; Cerar, Miro; Jamnikar, Jon; Smrkolj, Maja, Dokumenti človekovih pravic
z uvodnimi pojasnili, Ljubljana, 2002.
Članki
Alston, Philip; Weiler J.H.H., An 'Ever Closer Union' in Need of a Human Rights Policy: The European
Union and Human Rights, Jean Monnet Working Paper 1/99, URL: http://centers.law.nyu.edu/
jeanmonnet/papers/99/990101.html (2. 6. 2010).
Avbelj, Matej, Pravo Evropske unije in nacionalna ustavna sodišča, Pravnik, št.4/6 (2008), str. 225–
239.
Balfour, Adam D.J., Eliminating Conflicting Interpretation of the European Convention on Human
Rights by the European Court of Justice and the European Court of Human Rights: the PIDQ System
as a Prevetative Solution, 2 International Human Rights Law Review 183, 2007.
Bell, Caitlin A., Reassessing Multiple Attribution: the International Law Commission and the Behrami
and Saramati Decision, 42 New York University Journal of International Law and Politics 501,
Winter 2010.
Brkan, Maja, Odprta vprašanja varstva temeljnih pravic v Lizbonski pogodbi, I. konferenca slovenskih
pravnikov iz sveta in Slovenije, Ljubljana, 2010, str. 156-159.
De Búrca, Gráinne, The European Court of Justice and the International Legal Order after Kadi, Jean
Monnet Working Paper 1/09, URL: http://centers.law.nyu.edu/jeanmonnet/papers/09/090101.html
(2. 6. 2010) .
Callewaert, Johan, The European Convention on Human Rights and European Union Law: a Long
Way to Harmony, European Human Rights Law Review, št. 6 (2009).
Della Cananea, Giacinto, Global Security And Procedural Due Process of Law Between the United
Nations and the European Union: Yassin Abdullah Kadi & Al Barakaat International Foundation
v. Council, 15 Columbia Journal of European Law 511, Summer, 2009.
Čampa, Margit, Vključitev Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in Listine o temeljnih
pravicah v Ustavno pogodbo EU, Pravnik, št. 1–3 (2004). str. 93–99.
Dovžan, Gašper, Notranja in zunanja perspektiva varstva temeljnih pravic v Evropski uniji, Dignitas,
št. 21/22 (2004), str. 22–95.
Garlicki, Lech, Cooperation of Courts: The Role of Supranational Jurisdictions in Europe, 6 International
Journal of Constitutional Law 509, July-October, 2008.
Halberstam, Daniel; Stein, Eric, The United Nations, the European Union, and the King of Sweden:
Economic Sanctions and Individual Rights in a Plural World Order, Public Law and Legal Theory
Woring Paper Series no. 134, December 2008. URL: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=1312082 (5. 9. 2010).
Joris, Tony; Vandenberghe, Jan, The Council of Europe and the European Union: Natural Partners or
Uneasy Bedfellows? 15 Columbia Journal of European Law 1, Winter 2008/2009.
Knez, Rajko, Iskanje ravnotežja med mednarodnim, evropskim in nacionalnimi sistemi varstva pravic,
Pravna praksa, št. 11 (2009), str. 11–13.
Knežević-Predić, Vesna, Some Messages of the Matthews Case: The European System of Judical Protection
of Human Rights – One, Two or... Evropski sistem zaštite ljudskih prava: iskustva i novi izazovi,
Centar z publikacije pravnog fakulteta u Nišu, 2005, str. 37–50.
Logar, Anže, Varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin v pravu Evropske unije, Dignitas, št.
17/18 (2003), str. 220–242.
De Londras, Fiona; Kingston, Suzanne, Rights, Security, and Conflicting International Obligations:
Exploring Inter-jurisdictional Judical Dialogues in Europe, 58 American Journal of Comparative
Law, 359, Spring 2010.
Mahnič, Petra, Evropska konvencija o človekovih pravicah v pravu EU, Pravna praksa, št. 18/19 (2000),
priloga, str. I–IV.
Murgel, Jasna, Človekove pravice v pravnem redu Evropske unije – Listina temeljnih pravic EU, Pravnik,
št. 6-8 (2001), str. 369–385.
Payandeh, Mehrdad; Sauer, Heiko, European Union: Un Sanctions and EU Fundamental Rights, 7
International Journal of Constitutional Law 306, April, 2009.
Ribičič, Ciril, Ustava za Evropo in varstvo človekovih pravic, Pravna praksa, št. 44 (2007), priloga, str.
II–V.
Ribičič, Ciril, Vpliv sodišča Evropskih skupnosti na varstvo človekovih pravic v domačem ustavnem
sistemu, Podjetje in delo, št. 6/7 (2005), str. 966–979.
Teršek, Andraž, Listina Unije: Razvoj varstva temeljnih človekovih pravic in svoboščin v pravnem
redu EU, Pravna praksa, št. 10/11 (2005), str. 23–26.
Tzanou, Maria, Case-note on Joined Cases C-402/05 P & C-415/05 P Yassin Abdullah Kadi & Al
Barakaat International Foundation v. Council of European Union & Commission of European
Communities, 10 German Law Journal 123, February 1, 2009.
Weema, Christopher, Kadi v. Council: Putting the United Nations in Its Place, 17 Tulane Journal of
International and Comparative Law 351, Spring 2009.
Sodne odločbe
Sodbe Sodišča EU
C-29/69, Erich Stauder v City of Ulm, 12. november 1969.
C-11/70, Internationale Handelsgesellschaft mbH v Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel2,
17. december 1970.
C-4/73, J. Nold, Kohlen- und Baustoffgroßhandlung v Commission of the European Communities,
14. maj 1974.
C-36/75, Roland Rutili v Minister for the Interior, 28 oktober 1975.
C-112/00, Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge v. Republik Österreich, 12.
junij 2003.
T-315/01, Yassin Abdullah Kadi v. Council of the European Union and Commission of the European
Communities, 21. september 2005.
Joined Cases C-402/05 P and C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi and Al Barakaat International Foundation
v. Council of the European Union and Commission of the European Communities.
Sodbe ESČP
Matthews v. The United Kingdom (24833/94), 18. februar 1999.
Senator Lines GmbH v. 15 States of the European Union (56672/00), 2002.
Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi v. Ireland (45036/98), 30. junij 2005.
Joined Cases Agim Behrami and Bekir Behrami against France (71412/01) and Ruzhdi Saramati against
France, Germany and Norway (78166/01), 2. maj 2007.
Sodbe nacionalnih sodišč
Internationale Handelsgesellschaft mbH v. Einfuhr-und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel,
Zvezno Ustavno sodišče Nemčije, 1974.
Frontini v. Ministero delle Finanze, Ustavno sodišče Italije, 1974.
Administration des Douanes v Société “Cafés Jacques Vabre” et SARL Weigel et cie, Vrhovno sodišče
Francije, 1975.
Minister of the Interior v. Cohn-Bendit, Council of State, 1978.
Re the Application of Wünsche Handelsgesellschaft (Solange II), Zvezno Ustavno sodišče Nemčije,
1986.
Nicole, Council of State, 1989.
Granital S.p.a. v. Amministrazione delle Finanze dello Stato, Ustavno sodišče Italije, 1984.
Objavljeno
2019-06-20