Transformacija državne uprave

  • Matjaž Nahtigal

Izvleček

Pomemben element celotne družbene transformacije predsta-vlja državna uprava. Ta bi morala biti ne le profesionalna in se-stavljena po najbolj meritokratskih kriterijih, vanjo bi morali biti pritegnjeni najbolj talentirani in usposobljeni ljudje v državi. Državna uprava predstavlja eno ključnih področij za celovito pre-oblikovanje in ekonomsko in socialne transformacije. Namesto toge, hierarhične državne uprave, potrebujemo visoko profesio-nalno, iniciativno, dobro plačano in prestižno državno upravo, ki bo eden od nosilcev ekonomskega in socialnega razvoja.

References

Dore Ronald (1986), Flexible Rigidities – Industrial Policy and Structural Adjustment in the Japanese
Economy 1970–1980).
Johnson Chalmers (1982), MITI and the Japanese Miracle, Stanford Unifersity Press.
Hemerijck Anton (2002), The Self Transformation of the European Social Model(s) v Gosta Esping-
Andersen, Why We Need a New Welfare State, Oxford University Press, Oxford University Press.
Članek dostopen na: http://www.fes.de/ipg/ONLINE4_2002/ARTHEMERIJCK.PDF.
Nahtigal Matjaž (2004), A Decade of Transition and Beyond, Fakulteta za družbene vede.
Nellis John (2006): Privatization – A Summary Assessment, Center for Global Development, Working
paper 87, marec 2006, Washington.
Piore Michael in Charles Sabel (2002), The Second Industrial Divide, Basic Books 1984.
Unger Roberto (1998), Democracy Realized, Verso.
UMAR, Poročilo o razvoju, maj 2010.
Objavljeno
2019-06-19