The Slovenian Wine Law

  • Arne Mavčič

Izvleček

-

References

Constitutional Court of the Republic of Slovenia: Decision No. U-I-228/00 of 8 November 2001, Official
Gazette RS, No. 101/00, Official Gazette RS, No. 96/01 and OdlUS X, 182
Černic, Dajana, Pomen blagovne znamke na trgu vina – primer blagovna znamka Quercus, Univerza
v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, diplomsko delo, Ljubljana, 2002, dk.fdv.uni-lj.si/dela/
Cernic-Dajana.PDF
Goršič, France, “Organizacija gore in Gorske bukve.” Kronika (Ljubljana) Volume 8. No. 1 (1960), pp.
36-40.
Johnson, H. & Robinson, J. The World Atlas of Wine, p. 253 pages, Mitchell Beazley Publishing 2005
ISBN 1-84000-332-4.
Kristančič, Alan, Predlog zaščite geografskega porekla Goriška brda v okviru Evropske unije, Univerza
v Novi Gorici, Visoka šola za vinogradništvo in vrtnarstvo, diplomsko delo, Ajdovščina, 2011, www.
ung.si/~library/diplome/VINARSTVO/6Kristancic.pdf
University Press 2006 ISBN 0-19-860990-6
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Opis stanja v panogi. Retrieved 10 March, 2011.
National Assembly, Parliamentary materials, prva obravnava, 22.06.2006, EVA: 2006-2311-0090, Predlog
Zakona o vinu
Robinson, J. (ed.) “The Oxford Companion to Wine” Third Edition, pp 632-633 Oxford University
Press 2006 ISBN 0-19-860990-6
Zakon o vinu (Wine Act), Official Gazette RS, Nos. 105/2006 and 72/2011; http://zakonodaja.gov.si/
rpsi/r06/predpis_ZAKO4816.html
http://www.us-rs.si, Constitutional Case-Law Database
http://www.sodisce.si/usrs/odlocitve/64485, Administrative Court Case-Law Database
http://en.wikipedia.org/wiki/Slovenian_wine
http://www.fama.eu/vina/Zakonodaja/zakonodaja1.htm
http://en.ljubljanskavinskapot.si/radost/winegastronomy/about-wine/wine-growing-slovenia/
http://dvs-lendava.si/?page_id=55&lang=en
http://www.slovenianwine.si/
http://www.slovenia.si/en/slovenia/history/the-independent-state/
http://www.servat.unibe.ch/icl/si__indx.html)
http://www.vinskacestakras.si/en/wine/index.html
http://vodnik.kras-carso.com/?id=234&oblika=ZNACILNO&isci=
http://www.oiv.int/oiv/cms/index?lang=en
http://www.wine-searcher.com/regions-slovenia
http://www.oesterreichwein.at/unser-wein/kostbare-kultur-besonderer-genuss/geschichte/
http://www.drustvo-vinogradnikov.si/
http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020000236.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Statehood_Day_(Slovenia)
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Guinness_World_Records
http://www.slava-vojvodine-kranjske.si/
https://www.ip-rs.si/.../odlocbe-in-mnenja-varstvo-osebnih-p, Information Commissioner Case-Law
Database
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-6CD7VLJ8>Narodna in univerzitetna knjižnica (Digitalizirano
v okviru projekta Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si (EEA SI0014))
Objavljeno
2018-12-24