publishing@nova-uni.si

Glavni kontakt

Jernej Letnar Černič
Odgovorni urednik
Telefon +386 1 251 44 85

Kontakt za podporo

Ines Vodopivec
Telefon +386 1 251 44 85