SPLOŠNI PODATKI O REVIJI

Izdajatelj: Nova univerza, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije

Izdajanje revije Dignitas omogoča: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Prelom in tisk: Tiskarna Januš

Oblikovanje spletne strani in tehnična podpora: Janez Polc

Naklada: 150 izv.

Vpisna številka v razvidu medijev: 538/1821

 

KONTAKTNI PODATKI

Uredništvo revije Dignitas

Nova univerza, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije

Mestni trg 23, 1000 Ljubljana  

Tel.: 01 251 44 85

E-pošta: publishing@nova-uni.si